آموزش عملیات ارسال و دریافت اطلاعات (کانورت)

آموزش عملیات ارسال و دریافت اطلاعات (کانورت)

:: اعتبار 3 ماهه 

امکان ارسال و دریافت اطلاعات از طریق اکسل در یک نرم افزار نقش به سزایی در به حداقل رساندن اتلاف زمان دارد.اینکه بتوان گزارشات و اطلاعات را در قالب فایل اکسل از سپیدار در اختیار داشت و یا اطلاعات را از محلی دیگر به سپیدار انتقال داد، از طریق عملیات کانورت اطلاعات به سادگی قابل انجام است.


آموزش گزارش سازی در سپیدار

آموزش گزارش سازی در سپیدار

:: اعتبار 3 ماهه

با وجود یک محیط حرفه ای برای ساخت و طراحی گزارشات دلخواه و جدید و یا تغییر و ویرایش گزارشات موجود در سیستم، دیگر هیچگونه محدودیتی در گزارشگیری نخواهیم داشت.به عبارت دیگر هر گزارشی که اطلاعات مورد نیاز آن در سیستم ثبت شده باشد را میتوان به شکل و چیدمان دلخواه طراحی نمود.در این درس با شیوه طراحی گزارش در سپیدار آشنا می شوید.


آموزش اجرای سناریوی نمونه روی سپیدار

آموزش اجرای سناریوی نمونه روی سپیدار

:: اعتبار 3 ماهه

مشاهده اجرای کامل یک سناریو شبیه سازی شده با فضای کسب و کار می تواند به خوبی یادگیری کار با نرم افزار را تکمیل نماید در این درس می توانید با دنبال کردن متن سناریو، نحوه ثبت و اجرای آن در نرم افزار را مشاهده و فرا بگیرید

آموزش های ویژه نمایندگان

آموزش های ویژه نمایندگان

این درس شامل آموزشهای تکمیلی ویژه نمایندگان می باشد